Okategoriserade

När fakta saknar betydelse

22 okt , 2015, 11.43 Marianne Lydén

 

En klar majoritet av finländarna anser att Finland bör ha en stramare linje i godkännandet av asylansökningar och att de som får asyl inte ska få lika mycket pengar av socialen som infödda finländare kan få. Hälften anser också att människor från Irak och Somalia inte kan anpassa sig till det finländska samhället.

Bland annat det här framgår av en opinionsundersökning som TNS Gallup gjort för Helsingin Sanomat.

Med den fördomsskapande retorik som hörs allt högre i debatten är resultaten inte överraskande. Det som i någon mån överraskar är att man (igen) låter göra mätningar där också frågorna är fördomsskanpande.

Det här gäller i synnerhet när fakta decimeras till åsiktsfrågor.

Finland kan ju till exempel inte ensidigt ändra på kriterierna för vem som ska få asyl. Kriterierna är vad de är, fastslagna i internationella avtal. Det är ett faktum, inte en åsikt.

Finland kan inte heller så där bara börja tillämpa olika kriterier för sociala understöd beroende på om man är född i Finland eller inte. Sannfinländska social- och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä må säga vad hon vill i offentligheten om den saken, men det skulle kräva att Finland inför helt nya, sannolikt grundlagsstridiga, principer. Det här är också ett faktum.

Ingen finländare kan veta vilka förutsättningar en människa från Irak eller Somalia har att anpassa sig till det finländska samhället. De här människorna är nämligen, alldeles som vi infödda finländare, individer med olika egenskaper. Också det är ett faktum.

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.