Okategoriserade

Halsbrytande logik

2 maj , 2016, 18.30 Marianne Lydén

 

Utbildnings- och kulturministeriet går till kamp mot rasism och hatretorik, berättar Samlingspartiets minister Sanni Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande i dag (2.5).

I pressmeddelandet heter det bland annat att hatretorik och rasism är fenomen som absolut bör fördömas, att de här fenomenen leder till otrygghet som rubbar samhällets grundvalar, att attitydklimatet har förändrats på ett sätt som kräver åtgärder och att den offentliga maktens uppgift är att skrida till handling för att se till att rättsstaten och demokratin fungerar och att de mänskliga rättigheterna förverkligas.

Målet för ministeriets tiopunktsprogram är ett öppet och mångkulturellt samhälle.

I går (1.5) höll Olli Immonen ett brandtal mot mångkultur. Tillfället var Sannfinländarnas (Samlingspartiets kollega i regeringen) nationalistiska förstamajjippo vid J.V Snellmans staty.

Immonen ondgjorde sig över att man “försöker ersätta fosterländskhet med mångkultur”.

För ett knappt år sedan upplevde vi en liknande föreställning.

Olli Immonen hade skrivit sitt skandalösa Facebook-inlägg om den mångkulturella “mardrömmen” som en “stark och hjältemodig nation” förhoppningsvis skulle krossa.

Sanni Grahn-Laasonen konstaterade då inför skolstarten att det efter Immonens inlägg är viktigt att vuxna visar att diskriminering och rasism är fel och efterlyste metoder för att stärka den kulturella mångfalden.

Den som förleds att applådera en ensam ministers envisa kamp mot rasism och hatretorik påminner jag om vad som skett här emellan.

Olli Immonen har tvättats ren från alla rasiststämplar. Invandringspolitiken har successivt skärpts och Sannfinländarna har utan att något annat regeringsparti har protesterat kunnat slå sig för bröstet och konstatera att de fått sin vilja igenom. Grahn-Laasonen har varit med på noterna hela vägen.

Regeringen signalerar öppet att Finland ska bli så oattraktivt som möjligt för den som tvingats fly från sitt hemland. Och beträffande dem som redan är här så gör man sitt yttersta för att skapa vantrivsel, exempelvis genom att försvåra familjeåterföreningar.

Om Grahn-Laasonens tiopunktsprogram ska tas på allvar så krävs en halsbrytande logik för att de två linjerna i regeringen ska kunna förenas. Det blir något i stil med att regeringen jobbar för öppenhet och mångkultur mot hatretorik och rasism genom att stänga dörrar för människor som är av fel slag och vi därför inte vill ha hit.

, , , , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.