Okategoriserade

Svenskans räddare?

19 Nov , 2016, 19.54 Marianne Lydén

 

Antti Rinne meddelade i dag (lördag) som väntat att han vill fortsätta som Socialdemokraternas partiordförande. I dessa tider när svenskan angrips från alla håll är det värt att notera att Rinne enligt olika enkäter är en varm försvarare av svenskan och konkret motsätter sig att den obligatoriska skolsvenskan avskaffas. Det är inte så konstigt. Någon aktiv SDP-politiker i klass med Paavo Lipponen finns inte i dag, men svenskan har under årens lopp haft sina mest inflytelserika försvarare i SDP.

Vad det sedan betyder i praktiken är en annan sak. En av dem som seglat upp som en tänkbar utmanare till Rinne är Tuula Haatainen. Hon var undervisningsminister 2003-2005, med bland andra Maarit Feldt-Ranta som specialmedarbetare. Det var Haatainen som avskaffade den obligatoriska studentsvenskan. Redan tidigare hade man inlett experiment med att frivillig studentsvenska i vissa skolor. Haatainen har förklarat att hon ville ha en enhetlig linje i hela landet och att det då fanns två alternativ, att avsluta experimentet eller göra det till en permanent lösning.

Hon har sagt att hon egentligen inte hade något val, eftersom motståndet mot att avsluta experimentet var så kompakt. Den permanenta lösningen genomfördes 2005.
Haatainen har hävdat att hon själv trodde att frivilligheten skulle göra svenskan populärare. Alla fakta visar att så inte alls har gått. Möjligen motsätter sig Haatainen, som efter en tid som Helsingforspolitiker nu är tillbaka i riksdagen, därför nu de aktuella regionala språkexperimenten där obligatoriet försvinner och svenskan kunde ersättas med något annat språk.

SDP:s ordförande ligger just nu bra till i statsministerloppet efter nästa riksdagsval, så om något finns kvar att rädda efter den sittande regeringens framfart så…

Hur det sedan skulle gå i praktiken är en annan sak.

Den här regeringen är den mest okunniga i mannaminne beträffande vilken betydelse modersmålet har och 0intresset för att lyssna på nödrop från svenskspråkiga på gräsrotsnivå är kompakt, rentav avogt, har det visat sig.

Ändå har partiordförandena statsminister Juha Sipilä och finansminister Petteri Orpo, och familje- och omsorgsminister Juha Rehula i enkäter svarat ungefär som Antti Rinne. Svenskan och de svenskspråkigas ställning bör tryggas.

, , , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.