Okategoriserade

Skenheligt igen

29 jan , 2017, 19.31 Marianne Lydén

 

Utrikeshandelsminister Kai Mykkänen och utrikesminister Timo Soini har fördömt president Donald Trumps tilltag att inför ett tre månaders inreseförbud för flyktingar från sju muslimska länder.

Mykkänen slog fast att Finland inte har diskriminerat och inte kommer att diskriminera muslimer på grund av deras religion.

Soini konstaterade att Trumps tilltag är omänskligt och att alla människor bör behandlas som individer.

Det är rakryggade uttalanden ministrarna kommer med. Dessvärre talar regeringens flyktingpolitik ett helt annat språk.

Regeringen har successivt skärpt asylbestämmelserna till bristningsgränsen, så att planerna på ytterligare skärpningar har stoppats av grundlagen. Man har bland annat helt avskaffat humanitärt skydd som grund för beviljande av uppehållstillstånd och skärpt bestämmelserna för alternativt skydd.

Migrationsverket jobbar inom de ramar som lagen ställer och regeringens senaste åtstramningar i kombination med den sanslösa bedömningen av säkerhetsläget i till exempel Irak har lett till att en överväldigande del av de irakiska asylsökande får ett nej på sin ansökan.

Det är framför allt muslimer som drabbas av den omänskliga politiken. Och de behandlas ingalunda som individer när det alldeles tydligt uppstod ett tryck på Migri att det nu ska vara nej till så många asylsökande från Irak som möjligt. Möjligt borde det ju i och för sig inte vara om asylkriterierna fylls och det gällde ännu i början på fjolåret, men nu är det är det andra bud som gäller.

Det är Soinis parti som har varit motor i utvecklingen och de andra regeringspartierna har inte protesterat mot sannfinländska politikers skryt med att det är Sannfinländarnas linje som regeringen nu förverkligar.

Vi vet också att det är Jussi Halla-aho som står för den sannfinländska linjen. Liksom att linjen inte är tillräckligt omänsklig för “mästaren” och hans lärjungar. Europaparlamentarikern Halla-aho har kompenserat med spörsmål till kommissionen om införande av etnisk profilering och nu senast om att medborgarorganisationer som räddar flyende från drunkningsdöden borde bestraffas.

Halla-aho har sagt att han sannolikt ställer upp i ordförandevalet på Sannfinländarnas kongress på försommaren. Om det skulle gå så att Halla-aho väljs, vilket nog är ytterst osäkert, skulle skenhelighetens topp nås om de andra regeringspartierna går med på att införa Halla-ahos allt mer paranoida islamofobi i regeringens flyktingpolitik. Jag vågar ännu hoppas att de inte skulle göra det, regeringsprogrammet kvarstår och alla måste vara ense om nya förslag.

, , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.